top of page
1.jpg

Temel Koçluk ve NLP zihin programlama dili

 Farkındalık için bazen bir koçun önderliği gerekir.

Koç, kişinin varmak istediği noktaya ulaşmasını sağlama sürecinde kendini, yeteneklerini, değerlerinin farkına varmasını sağlar. Bireyin kendisine doğru sorular sormasına yardımcı olur. Yol göstericidir.  Yaşam rehberidir.
 

KOÇLUK EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

• Yöneticiler

• Liderler

• Siyasetçiler

·  Eğitmenler

• Öğretmenler

• Doktorlar

• Hukukçular

• Sigortacılar

• Satış ve pazarlama elemanları

• Reklamcılar

• Aile, arkadaş ve iş çevresindeki iletişim becerilerini geliştirmek isteyen HERKES

KOÇLUK EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR?
 

• Koçluk nedir?

·        Koçluğa neden ihtiyaç duyulur?

·        Bağlantı kurma becerisi

·        Güçlü soru sorma becerisi

·        Cevapları okuyabilme becerisi

·        Temel şemalar

·        Örnek seans

 

• Koçlukla ilgili temel değer ve kavramlar nelerdir?

• Ne zaman koçluk yapılır?

• Koçluğun amacı ve yararları nelerdir?

• Danışanların koçtan beklentileri nelerdir?

• “İyi koç” nasıl olmalıdır? Kimlere koçluk yapılır?

• Merak duygusu nasıl uyandırılır?

• Başarısızlığın yeniden tanımı

• İyi bir gözlemci nasıl olunur?

• Doğru ve etkili sorular nasıl sorulur?

 

 Potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teknikleri ile uygulamalı olarak aktarmak ve yaşantısal deneyimler kazandırmaktır. Bu eğitimin temel amacı koçluğu meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirerek

Eğitim- Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Aile Koçluğu vb. koçluk alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Konular danışan ve danışman çerçevesinde ele alınarak bu becerilerin tüm meslek gruplarında ve iş ortamlarında kullanılması amaçlanmaktadır. Temel koçluk becerileri, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, danışan problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu çok kısa sürede başaran danışan merkezli bir sistemdir. Bu beceriler öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimi ile çalışanların ve personelin kurum içi iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.

k.jpg
bottom of page