top of page
3.jpg

 Potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teknikleri ile uygulamalı olarak aktarmak ve yaşantısal deneyimler kazandırmaktır. Bu eğitimin temel amacı koçluğu meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirerek

Eğitim- Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Aile Koçluğu vb. koçluk alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Konular danışan ve danışman çerçevesinde ele alınarak bu becerilerin tüm meslek gruplarında ve iş ortamlarında kullanılması amaçlanmaktadır. Temel koçluk becerileri, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, danışan problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu çok kısa sürede başaran danışan merkezli bir sistemdir. Bu beceriler öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimi ile çalışanların ve personelin kurum içi iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar. 
 

Uygulamalı seanslarımız:

 

  • Çocukluğa dönme uygulamalı seanslar

  • Affetme seansı uygulamalı seanslar

  • Çapa uygulamalı seanslar(güce, sakinliğe, huzura,mutluluğa … çapa atma yöntemleri)

  • Zincirleme çapa uygulamalı senaslar

  • Fobilerden arınma uygulamalı seanslar

  • Kazıma (geçmişten kazımak istenilen durumu, düşünceyi, duyguyu kazıma) uygulamalı seanslar

  • Rahatlama seansları

  • Yüklerden arınma uygulamalı seanslar

bottom of page